Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Paree BV - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 7.937 m3 1,88 kg CO₂ / m3 15,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 7.390 liter 2,78 kg CO₂ / liter 20,6 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km 0,282 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 125.549 liter 3,26 kg CO₂ / liter 410 ton CO₂
Subtotaal 445 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 28.923 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 139.356 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 77,5 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 96.845 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -53,8 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 29.717 km 0,195 kg CO₂ / km 5,79 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 1.334 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0,396 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 13.520 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 2,70 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 32,5 ton CO₂
CO₂-uitstoot 478 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 497 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,148 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 12,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 0,354 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 44.363 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 238.542 km 0,195 kg CO₂ / km 46,5 ton CO₂
Bestelwagen Woon-werkverkeer 0 km 0,282 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per ton km) Goederenvervoer 813 ton km 0,172 kg CO₂ / ton km 0,140 ton CO₂
Uitbesteed wegtransport (per pakket) Goederenvervoer 480 pakket 0,353 kg CO₂ / pakket 0,169 ton CO₂
Papier zonder milieukeurmerk Kantoorpapier 0 kg 1,21 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 1.260 kg 1,21 kg CO₂ / kg 1,52 ton CO₂
Subtotaal 48,8 ton CO₂