Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - Ymedam - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 20.096 m3 1,89 kg CO₂ / m3 38,0 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 38,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 57.274 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 37,2 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 57.274 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -37,2 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 38,0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 974 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,290 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 2.283 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,55 ton CO₂
Subtotaal 1,84 ton CO₂