Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - Ymedam - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 20.607 m3 1,88 kg CO₂ / m3 38,8 ton CO₂
Koudemiddel - R32 Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 38,8 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 64.584 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 35,9 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 64.584 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -35,9 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 38,8 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.081 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,322 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.081 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,733 ton CO₂
Subtotaal 1,06 ton CO₂