Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - De Batting - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 120.268 m3 1,88 kg CO₂ / m3 227 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 227 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.973.515 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.097 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.973.515 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -1.097 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 227 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 6.929 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,06 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 6.929 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 4,70 ton CO₂
Subtotaal 6,76 ton CO₂