Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - De Batting - 2019

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 159.179 m3 1,89 kg CO₂ / m3 301 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 473 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0,893 ton CO₂
Subtotaal 302 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.893.528 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.229 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.893.528 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -1.229 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 302 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.099 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,41 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.099 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,49 ton CO₂
Subtotaal 7,90 ton CO₂