Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Noorderbreedte - De Batting - 2018

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 161.970 m3 1,89 kg CO₂ / m3 306 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 5.205 m3 1,89 kg CO₂ / m3 9,83 ton CO₂
Subtotaal 316 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 1.951.753 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 1.267 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.951.753 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh -1.267 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 316 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.591 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,56 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.591 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 5,83 ton CO₂
Subtotaal 8,39 ton CO₂