Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Maasstad Ziekenhuis - 2020

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 15.909.988 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 8.846 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) 0 liter diesel 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Subtotaal 8.846 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor productie 782.246 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.474 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) 0 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Restwarmte uit netwerk 24.192 GJ 21,5 kg CO₂ / GJ 521 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) 0 liter 3,19 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.995 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 101.037 m3 0,298 kg CO₂ / m3 30,1 ton CO₂
Afvalwater 99.940 m3 (0,015 VE/m3) 0,442 kg CO₂ / m3 (0,015 VE/m3) 44,2 ton CO₂
Subtotaal 74,3 ton CO₂
Emissies
Desfluraan 0 240 ml flesje 893 kg CO₂ / 240 ml flesje 0 ton CO₂
Isofluraan 0 250 ml flesje 191 kg CO₂ / 250 ml flesje 0 ton CO₂
Sevofluraan 0 250 ml flesje 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 0 ton CO₂
Koudemiddel - R134a 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Bezoekersverkeer
Openbaar vervoer 3.960.000 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 143 ton CO₂
Fiets en lopen 2.160.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto 11.880.000 autokilometers 0,195 kg CO₂ / autokilometers 2.317 ton CO₂
Subtotaal 2.459 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 4.678.646 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 168 ton CO₂
Fiets en lopen 9.357.292 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km 19.048.773 km 0,195 kg CO₂ / km 3.715 ton CO₂
Subtotaal 3.883 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) 190.457 km 0,195 kg CO₂ / km 37,1 ton CO₂
Subtotaal 37,1 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen in km 59.202 km 0,291 kg CO₂ / km 17,2 ton CO₂
Kleine vrachtwagen in km 42.419 km 0,402 kg CO₂ / km 17,0 ton CO₂
Subtotaal 34,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 17.328 ton CO₂