Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Maasstad Ziekenhuis - 2019

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 14.082.598 kWh 0,649 kg CO₂ / kWh 9.140 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektriciteit uit dieselgenerator (30% rend.) 0 liter diesel 3,23 kg CO₂ / liter diesel 0 ton CO₂
Subtotaal 9.140 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Aardgas voor productie 519.808 m3 1,89 kg CO₂ / m3 982 ton CO₂
Aan het net geleverde stroom uit WKK 0 kWh -0,649 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte (uit STEG) 23.935 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 861 ton CO₂
Huisbrandolie/stookolie 0 liter 3,19 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel voor verwarming 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.843 ton CO₂
Water & afvalwater
Drinkwater 99.142 m3 0,298 kg CO₂ / m3 29,5 ton CO₂
Afvalwater 86.164 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 58,4 ton CO₂
Subtotaal 88,0 ton CO₂
Emissies
Koudemiddel - R134a 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 4.678.646 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 168 ton CO₂
Fiets en lopen 9.357.292 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen 19.048.773 km 0,220 kg CO₂ / km 4.183 ton CO₂
Subtotaal 4.352 ton CO₂
Bezoekersverkeer
Openbaar vervoer 3.960.000 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 143 ton CO₂
Fiets en lopen 2.160.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Auto 11.880.000 autokilometers 0,220 kg CO₂ / autokilometers 2.609 ton CO₂
Subtotaal 2.751 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Personenwagen in km (scope 1) 83.000 km 0,220 kg CO₂ / km 18,2 ton CO₂
Helikopter (in liters) kerosine 0 liter 2,84 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 18,2 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen in km 60.000 km 0,291 kg CO₂ / km 17,4 ton CO₂
Kleine vrachtwagen in km 107.000 km 0,402 kg CO₂ / km 43,0 ton CO₂
Grote vrachtwagen in km 71.000 km 1,10 kg CO₂ / km 78,2 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel 2.750 liter 3,23 kg CO₂ / liter 8,88 ton CO₂
Subtotaal 148 ton CO₂
CO₂-uitstoot 18.339 ton CO₂