Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Libra revalidatie & Audiologie - Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 211.686 m3 2,09 kg CO₂ / m3 441 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 93,2 kg 1.624 kg CO₂ / kg 151 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 43,2 kg 1.924 kg CO₂ / kg 83,1 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 15.731 km 0,193 kg CO₂ / km 3,04 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 679 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 227.560 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 766.831 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 401 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 766.831 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 18.005 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -9,42 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 409 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 0,214 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 214.267 km 0,193 kg CO₂ / km 41,4 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 19.568 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,294 ton CO₂
Subtotaal 433 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.112 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.508 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,34 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 52,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,53 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 123.596 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.508.370 km 0,193 kg CO₂ / km 484 ton CO₂
Subtotaal 487 ton CO₂