Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Libra revalidatie & Audiologie - Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 224.806 m3 1,88 kg CO₂ / m3 424 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 92,7 kg 1.774 kg CO₂ / kg 164 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 31,8 kg 2.088 kg CO₂ / kg 66,3 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 20.686 km 0,195 kg CO₂ / km 4,03 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 5.124 km 0,291 kg CO₂ / km 1,49 ton CO₂
Subtotaal 660 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 226.674 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 877.972 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 488 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 877.972 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 6.030 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -3,35 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 453 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0,252 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 151.409 km 0,195 kg CO₂ / km 29,5 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 13.140 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,473 ton CO₂
Subtotaal 515 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.175 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.886 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,46 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 62,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,83 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 118.118 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.414.165 km 0,195 kg CO₂ / km 471 ton CO₂
Subtotaal 474 ton CO₂