Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Libra revalidatie & Audiologie - Libra Revalidatie & Audiologie locatie Blixembosch - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 237.503 m3 1,88 kg CO₂ / m3 447 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 93,2 kg 1.624 kg CO₂ / kg 151 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 43,2 kg 1.924 kg CO₂ / kg 83,1 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 25.794 km 0,195 kg CO₂ / km 5,03 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 687 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 230.950 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 795.391 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 442 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 795.391 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 9.472 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -5,27 ton CO₂
Thuis opladen voertuigen (grijze stroom) Zakelijk verkeer 525 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0,292 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 166.265 km 0,195 kg CO₂ / km 32,4 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 7.778 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,117 ton CO₂
Subtotaal 470 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.157 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.301 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,28 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 66,0 VE 29,5 kg CO₂ / VE 1,95 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 126.801 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.391.688 km 0,195 kg CO₂ / km 466 ton CO₂
Subtotaal 470 ton CO₂