Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Zwolle, Bedrijfsbureau - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 13.360 m3 2,09 kg CO₂ / m3 27,9 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 27,9 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 283.203 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 148 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 338.175 km 0,193 kg CO₂ / km 65,3 ton CO₂
Subtotaal 213 ton CO₂
CO₂-uitstoot 241 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 16.463 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,247 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 988.510 km 0,193 kg CO₂ / km 191 ton CO₂
Subtotaal 191 ton CO₂