Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Zwolle, Bedrijfsbureau - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.001 m3 1,88 kg CO₂ / m3 17,0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 17,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 286.990 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 160 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 256.878 km 0,195 kg CO₂ / km 50,1 ton CO₂
Subtotaal 210 ton CO₂
CO₂-uitstoot 227 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 7.512 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,113 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 886.143 km 0,195 kg CO₂ / km 173 ton CO₂
Subtotaal 173 ton CO₂