Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Adelante 1 - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 24.651 m3 2,09 kg CO₂ / m3 51,4 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 51,4 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 57.439 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 30,0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 175 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0338 ton CO₂
Subtotaal 30,1 ton CO₂
CO₂-uitstoot 81,5 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 25.913 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,389 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 84.028 km 0,193 kg CO₂ / km 16,2 ton CO₂
Subtotaal 16,6 ton CO₂