Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Utrecht, Adelante 1 - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 23.922 m3 1,88 kg CO₂ / m3 45,1 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 45,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 53.343 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 29,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 352 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0686 ton CO₂
Subtotaal 29,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 74,8 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 526 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00789 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 95.032 km 0,195 kg CO₂ / km 18,5 ton CO₂
Subtotaal 18,5 ton CO₂