Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Haarlem, Huis en Haard - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.226 m3 2,09 kg CO₂ / m3 54,7 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 54,7 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 79.769 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 41,7 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.220 km 0,193 kg CO₂ / km 0,235 ton CO₂
Subtotaal 42,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 96,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.197 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,655 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 21.113 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,317 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 94.997 km 0,193 kg CO₂ / km 18,3 ton CO₂
Subtotaal 19,3 ton CO₂