Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Haarlem, Huis en Haard - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 48.245 m3 1,88 kg CO₂ / m3 90,9 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 90,9 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 94.123 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 52,3 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.175 km 0,195 kg CO₂ / km 0,229 ton CO₂
Subtotaal 52,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 143 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.257 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,673 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 2.312 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0347 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 127.974 km 0,195 kg CO₂ / km 25,0 ton CO₂
Subtotaal 25,7 ton CO₂