Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Jongens - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 26.822 m3 2,09 kg CO₂ / m3 55,9 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 55,9 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 17.184 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 47.108 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 24,6 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 24,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 80,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 896 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,267 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0,267 ton CO₂