Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Jongens - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 29.728 m3 1,88 kg CO₂ / m3 56,0 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 56,0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 15.731 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 56.074 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 31,2 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 145 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0283 ton CO₂
Subtotaal 31,2 ton CO₂
CO₂-uitstoot 87,2 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 2.070 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,617 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 12.906 km 0,195 kg CO₂ / km 2,52 ton CO₂
Subtotaal 3,13 ton CO₂