Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Huis en Haard - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 45.330 m3 2,09 kg CO₂ / m3 94,5 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 94,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 23.013 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 299.244 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 157 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 73,0 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0141 ton CO₂
Subtotaal 157 ton CO₂
CO₂-uitstoot 251 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 411 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,122 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 395 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00593 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 90.088 km 0,193 kg CO₂ / km 17,4 ton CO₂
Subtotaal 17,5 ton CO₂