Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Den Haag, Huis en Haard - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 46.437 m3 1,88 kg CO₂ / m3 87,5 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 87,5 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 309.728 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 172 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 812 km 0,195 kg CO₂ / km 0,158 ton CO₂
Subtotaal 172 ton CO₂
CO₂-uitstoot 260 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 154 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0459 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 74,0 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00111 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 51.787 km 0,195 kg CO₂ / km 10,1 ton CO₂
Subtotaal 10,1 ton CO₂