Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Baarn, De Blinkert - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 62.820 m3 2,09 kg CO₂ / m3 131 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 131 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 113.239 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 342.356 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 179 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 263 km 0,193 kg CO₂ / km 0,0508 ton CO₂
Subtotaal 179 ton CO₂
CO₂-uitstoot 310 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.636 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,38 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 30.928 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,464 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 31.365 km 0,193 kg CO₂ / km 6,05 ton CO₂
Subtotaal 7,90 ton CO₂