Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Baarn, De Blinkert - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 61.527 m3 1,88 kg CO₂ / m3 116 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 116 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 104.445 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 373.479 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 208 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 542 km 0,195 kg CO₂ / km 0,106 ton CO₂
Subtotaal 208 ton CO₂
CO₂-uitstoot 324 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 4.838 m3 0,298 kg CO₂ / m3 1,44 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 878 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0132 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 49.105 km 0,195 kg CO₂ / km 9,58 ton CO₂
Subtotaal 11,0 ton CO₂