Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Amsterdam, Bij Bosshardt Noordkaap - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 87.338 m3 1,88 kg CO₂ / m3 165 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 165 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 533.161 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 296 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 296 ton CO₂
CO₂-uitstoot 461 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 12.423 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,70 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 25.030 km 0,195 kg CO₂ / km 4,88 ton CO₂
Subtotaal 8,58 ton CO₂