Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Leger des Heils - Amsterdam, Bij Bosshardt Noordkaap - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 88.855 m3 2,09 kg CO₂ / m3 185 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 185 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 375.188 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 196 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 0 GJ kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 196 ton CO₂
CO₂-uitstoot 381 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 1.292 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,0194 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 27.378 km 0,193 kg CO₂ / km 5,28 ton CO₂
Subtotaal 5,30 ton CO₂