Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Klimmendaal (Eigendomslocaties) - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 392.744 m3 1,88 kg CO₂ / m3 740 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.943 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.624 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 1.924 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 30.000 km 0,195 kg CO₂ / km 5,85 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 17.942 km 0,282 kg CO₂ / km 5,06 ton CO₂
Subtotaal 751 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.099.543 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.167 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 648.588 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -312 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.003.633 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -558 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 51.906 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -28,9 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 50.731 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -28,2 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 355 km 0,195 kg CO₂ / km 0,0693 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 10.052 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,151 ton CO₂
Subtotaal 241 ton CO₂
CO₂-uitstoot 991 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 9.128 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,72 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 207 VE 29,5 kg CO₂ / VE 6,10 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 5.201 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0,0780 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 6.275 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.236.625 km 0,195 kg CO₂ / km 436 ton CO₂
Personenwagen (km) Personenvervoer 8.000 km 0,195 kg CO₂ / km 1,56 ton CO₂
Subtotaal 447 ton CO₂