Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Klimmendaal (Eigendomslocaties) - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 366.538 m3 1,88 kg CO₂ / m3 691 ton CO₂
Koudemiddel - R404a Emissies 0 kg 3.922 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.774 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 30.000 km 0,195 kg CO₂ / km 5,85 ton CO₂
Bestelwagen in km Goederenvervoer 18.218 km 0,291 kg CO₂ / km 5,29 ton CO₂
Subtotaal 702 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.078.355 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.156 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 684.321 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh -329 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 1.003.115 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -558 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 45.632 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -25,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 51.846 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -28,8 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 126.822 km 0,195 kg CO₂ / km 24,7 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 11.040 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,397 ton CO₂
Subtotaal 240 ton CO₂
CO₂-uitstoot 941 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 8.907 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,65 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 8.907 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 6,04 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 5.047 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,182 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 6.220 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 24.311 km 0,195 kg CO₂ / km 4,74 ton CO₂
Personenwagen (km) Personenvervoer 10.000 km 0,195 kg CO₂ / km 1,95 ton CO₂
Subtotaal 15,6 ton CO₂