Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

JdB groep BV - JdB groep B.V. - 2020 Totaal

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 6.617 m3 1,88 kg CO₂ / m3 12,5 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 3.024 liter 2,78 kg CO₂ / liter 8,42 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 48.628 liter 3,26 kg CO₂ / liter 159 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 66.445 liter 3,26 kg CO₂ / liter 217 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 1.793 liter 2,79 kg CO₂ / liter 5,00 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 1.067.930 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3.484 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 1.181.388 liter 3,26 kg CO₂ / liter 3.854 ton CO₂
Subtotaal 7.739 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 218.185 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 121 ton CO₂
Subtotaal 121 ton CO₂
CO₂-uitstoot 7.860 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen Woon-werkverkeer 148.895 km 0,195 kg CO₂ / km 29,0 ton CO₂
Subtotaal 29,0 ton CO₂