Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

JdB groep BV - JdB groep B.V. - 2020 eerste halfjaar

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 3.309 m3 1,88 kg CO₂ / m3 6,23 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 1.512 liter 2,78 kg CO₂ / liter 4,21 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 24.314 liter 3,26 kg CO₂ / liter 79,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 33.223 liter 3,26 kg CO₂ / liter 108 ton CO₂
Schone benzine Mobiele werktuigen 896 liter 2,79 kg CO₂ / liter 2,50 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 533.965 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.742 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 590.694 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.927 ton CO₂
Subtotaal 3.869 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 109.093 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 60,7 ton CO₂
Subtotaal 60,7 ton CO₂
CO₂-uitstoot 3.930 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Personenwagen Woon-werkverkeer 58.737 km 0,195 kg CO₂ / km 11,5 ton CO₂
Subtotaal 11,5 ton CO₂