Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Van Wassenaerplein 1A-D, Langeraar - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 42.971 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 10.982 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 102.225 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 56,8 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 102.225 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 56,8 ton CO₂
CO₂-uitstoot 56,8 ton CO₂