Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ipse de Bruggen - Van Wassenaerplein 1A-D, Langeraar - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 2.322 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 16.899 teruggeleverde kWh 0 kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 87.466 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 48,6 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 48,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 48,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 0 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂