Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ippel Dredging BV - J.P. Dijkstra Koudum Beheer BV - 2018

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Elektriciteit projectlocaties 0 kWh / € 0,649 kg CO₂ / kWh 0 kg CO2 / €
Ingekochte elektriciteit 0,00394 kWh / € 0,649 kg CO₂ / kWh 0,00256 kg CO2 / €
Subtotaal 0,00256 kg CO2 / €
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 0,000488 m3 / € 1,89 kg CO₂ / m3 0,000923 kg CO2 / €
Acetyleen (alleen CO2) 0,000000422 m3 / € 5,11 kg CO₂ / m3 0,00000215 kg CO2 / €
Propaan voor verwarming projectlocaties 0,0000176 liter / € 1,73 kg CO₂ / liter 0,0000303 kg CO2 / €
Subtotaal 0,000955 kg CO2 / €
Water & afvalwater
Drinkwater 0,0000281 m3 / € 0,298 kg CO₂ / m3 0,00000838 kg CO2 / €
Afvalwater 0,0000281 m3 huishoudelijk / € 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,0000191 kg CO2 / €
Subtotaal 0,0000274 kg CO2 / €
Emissies
Menggas Argon/CO2 85/15% 0 liter (200 bar) / € 0,0590 kg CO₂ / liter (200 bar) 0 kg CO2 / €
Subtotaal 0 kg CO2 / €
Mobiele werktuigen
Diesel 0,0177 liter / € 3,23 kg CO₂ / liter 0,0571 kg CO2 / €
Subtotaal 0,0571 kg CO2 / €
Zakelijk verkeer
Personenwagen (in liters) diesel 0,000570 liter / € 3,23 kg CO₂ / liter 0,00184 kg CO2 / €
Subtotaal 0,00184 kg CO2 / €
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 0,00456 liter / € 3,23 kg CO₂ / liter 0,0147 kg CO2 / €
Vrachtwagen bio-diesel/HVO uit afvalolie 0,00142 liter / € 0,345 kg CO₂ / liter 0,000489 kg CO2 / €
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel 0,0209 liter / € 3,23 kg CO₂ / liter 0,0674 kg CO2 / €
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel 0,0152 liter / € 3,23 kg CO₂ / liter 0,0491 kg CO2 / €
Subtotaal 0,132 kg CO2 / €
CO₂-uitstoot 0,194 kg CO2 / €