Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Ippel Dredging BV - J.P. Dijkstra Koudum Beheer BV - 2020 eerste half jaar

CO₂-parameter CO₂-equivalent
Elektriciteit
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) 0 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit 19.450 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 10,8 ton CO₂
Subtotaal 10,8 ton CO₂
Brandstof & warmte
Aardgas voor verwarming 7.424 m3 1,88 kg CO₂ / m3 14,0 ton CO₂
Subtotaal 14,0 ton CO₂
Mobiele werktuigen
Diesel 54.391 liter 3,23 kg CO₂ / liter 176 ton CO₂
Subtotaal 176 ton CO₂
Woon-werkverkeer
Openbaar vervoer mix 0 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
Zakelijk verkeer
Gedeclareerde km privé auto's 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine 379 liter 2,74 kg CO₂ / liter 1,04 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel 1.218 liter 3,23 kg CO₂ / liter 3,93 ton CO₂
Subtotaal 4,97 ton CO₂
Goederenvervoer
Bestelwagen (in liters) diesel 12.966 liter 3,23 kg CO₂ / liter 41,9 ton CO₂
Bestelwagen bio-diesel/HVO uit afvalolie 0 liter 0,345 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen bio-diesel/HVO uit afvalolie 12.109 liter 0,345 kg CO₂ / liter 4,18 ton CO₂
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel 68.868 liter 3,23 kg CO₂ / liter 222 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel 75.949 liter 3,23 kg CO₂ / liter 245 ton CO₂
Subtotaal 514 ton CO₂
CO₂-uitstoot 719 ton CO₂