Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Intercol bv Industriële Kleefstoffen - Intercol B.V. Industriële Kleefstoffen - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 67.711 m3 1,88 kg CO₂ / m3 128 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 8.045 liter 2,78 kg CO₂ / liter 22,4 ton CO₂
Subtotaal 150 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 180.184 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 175.735 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 97,7 ton CO₂
Subtotaal 97,7 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 248 ton CO₂