Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Intercol bv Industriële Kleefstoffen - Intercol B.V. Industriële Kleefstoffen - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 55.614 m3 1,88 kg CO₂ / m3 105 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 5.321 liter 2,78 kg CO₂ / liter 14,8 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 2.398 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,82 ton CO₂
Subtotaal 127 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 35.530 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 188.210 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 105 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 164 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0,0912 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,195 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 105 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 232 ton CO₂