Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

GGzE - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 655.860 m3 1,88 kg CO₂ / m3 1.236 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg 1.624 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 3,54 kg 1.924 kg CO₂ / kg 6,81 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 8.328 liter 2,78 kg CO₂ / liter 23,2 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.382 liter 3,26 kg CO₂ / liter 46,9 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.313 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 76.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.485.733 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 4.718 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 34.830 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 1.253 ton CO₂
Elektrische auto's (kWh) Zakelijk verkeer 45.000 km (6 km/kWh) 0,0927 kg CO₂ / km (6 km/kWh) 4,17 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 31.404 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.001.137 km 0,195 kg CO₂ / km 195 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 93.438 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 1,40 ton CO₂
Subtotaal 6.172 ton CO₂
CO₂-uitstoot 7.484 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 83.185 m3 0,298 kg CO₂ / m3 24,8 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 745 VE 29,5 kg CO₂ / VE 22,0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm 0,0150 kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 953.118 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 11.808.290 km 0,195 kg CO₂ / km 2.303 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 15.058 kg 1,21 kg CO₂ / kg 18,2 ton CO₂
Subtotaal 2.368 ton CO₂