Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

GGzE - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 617.646 m3 2,09 kg CO₂ / m3 1.288 ton CO₂
Aardgas voor WKK (eigen aansluiting) Brandstof & warmte 0 m3 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Koudemiddel - R407c Emissies 0 kg kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 20,8 kg 1.924 kg CO₂ / kg 39,9 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 8.360 liter 2,78 kg CO₂ / liter 23,3 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.422 liter 3,26 kg CO₂ / liter 20,9 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Taxibus (in liters) diesel Personenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.372 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 88.150 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 8.269.507 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 4.325 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 29.025 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 779 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 12.000 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 6,28 ton CO₂
Elektrische auto's (laden op de zaak) Zakelijk verkeer 20.160 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 10,5 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 20.500 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 1.123.073 km 0,193 kg CO₂ / km 217 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 111.916 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 1,68 ton CO₂
Subtotaal 5.339 ton CO₂
CO₂-uitstoot 6.711 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 81.804 m3 0,298 kg CO₂ / m3 24,4 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 713 VE 29,5 kg CO₂ / VE 21,0 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 0 personenkm kg CO₂ / personenkm 0 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.220.416 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 11.960.869 km 0,193 kg CO₂ / km 2.308 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 7.440 kg 1,21 kg CO₂ / kg 8,99 ton CO₂
Subtotaal 2.363 ton CO₂