Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Dimence Groep - Brugstee (Brugstraat) - 2022

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 14.700 m3 2,09 kg CO₂ / m3 30,6 ton CO₂
Subtotaal 30,6 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Teruggeleverde stroom (uit PV of Wind) Elektriciteit 0 teruggeleverde kWh kg CO₂ / teruggeleverde kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 100.180 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 52,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 100.180 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.920 km 0,193 kg CO₂ / km 0,564 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 458 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 0,00687 ton CO₂
Subtotaal 53,0 ton CO₂
CO₂-uitstoot 83,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.486 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,443 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.486 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 1,01 ton CO₂
Subtotaal 1,45 ton CO₂