Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Dimence Groep - Brugstee (Brugstraat) 2023
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 14.025 m3 2,08 kg CO₂ / m3 29,2 ton CO₂
Subtotaal 29,2 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 89.794 kWh 0,456 kg CO₂ / kWh 40,9 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 89.798 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 40,9 ton CO₂
CO₂-uitstoot 70,1 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 1.325 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,395 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 1.325 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,898 ton CO₂
Subtotaal 1,29 ton CO₂