Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Deventer ziekenhuis 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 15.000 m3 2,09 kg CO₂ / m3 31,3 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 1.000 liter 3,46 kg CO₂ / liter 3,46 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 345 250 ml flesje 73,1 kg CO₂ / 250 ml flesje 25,2 ton CO₂ *
N2O (lachgas) Emissies 158 kg 265 kg CO₂ / kg 41,9 ton CO₂
Koudemiddel - R744 (CO2) Emissies 3.958 kg 1 kg CO₂ / kg 3,96 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 501.862 km 0,193 kg CO₂ / km 96,9 ton CO₂
Subtotaal 203 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 670.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 14.000.000 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 7.322 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (groen conform CO2-PL) Elektriciteit 43.000 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 7.322 ton CO₂
CO₂-uitstoot 7.525 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 73.000 m3 0,298 kg CO₂ / m3 21,8 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 70.000 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 47,5 ton CO₂ *
Subtotaal 69,2 ton CO₂
* = CO₂ factor is aangepast voor deze organisatie.