Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Deventer ziekenhuis - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 307.964 m3 1,88 kg CO₂ / m3 580 ton CO₂
Diesel (voorheen huisbrandolie) Brandstof & warmte 1.200 liter 3,46 kg CO₂ / liter 4,15 ton CO₂
Sevofluraan Emissies 432 250 ml flesje 48,8 kg CO₂ / 250 ml flesje 21,1 ton CO₂
N2O (lachgas) Emissies 75,0 kg 265 kg CO₂ / kg 19,9 ton CO₂
Koudemiddel - R744 (CO2) Emissies 3.248 kg 1,00 kg CO₂ / kg 3,25 ton CO₂
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 419.315 km 0,195 kg CO₂ / km 81,8 ton CO₂
Subtotaal 710 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Zelf opgewekte zonnestroom (PV) Elektriciteit 877.280 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 14.061.697 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 7.818 ton CO₂
Koude uit externe WKO (grijze stroom) Brandstof & warmte 0 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 0 ton CO₂
Subtotaal 7.818 ton CO₂
CO₂-uitstoot 8.529 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 83.860 m3 0,298 kg CO₂ / m3 25,0 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 79.667 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 54,0 ton CO₂
Subtotaal 79,0 ton CO₂