Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DEKRA Rail - 2021 Eerste helft 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 32.227 m3 1,88 kg CO₂ / m3 60,7 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 5.018 liter 3,26 kg CO₂ / liter 16,4 ton CO₂
Subtotaal 77,1 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 203.636 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 113 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 203.636 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -113 ton CO₂
Subtotaal 0 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 22.537 km 0,195 kg CO₂ / km 4,39 ton CO₂
Subtotaal 4,39 ton CO₂
CO₂-uitstoot 81,5 ton CO₂