Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

DEKRA Rail - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 52.272 m3 1,88 kg CO₂ / m3 98,5 ton CO₂
Oplosmiddelen Emissies 139 kg 8,00 kg CO₂ / kg 1,11 ton CO₂
Koudemiddel - R134a Emissies 0 kg 1.430 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 545 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,52 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 14.785 liter 3,26 kg CO₂ / liter 48,2 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 5.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 16,3 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 166 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 564.235 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 314 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 564.235 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -314 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (marktmix stroom) Zakelijk verkeer 0 kWh 0,475 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Fiets en lopen Zakelijk verkeer 560 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 2.500 km 0,195 kg CO₂ / km 0,488 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Zakelijk verkeer 2.000 personenkm 0,0360 kg CO₂ / personenkm 0,0720 ton CO₂
Subtotaal 0,560 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 166 ton CO₂