Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint De Hoogstraat revalidatie 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 238 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0,663 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 58,6 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0,191 ton CO₂
Subtotaal 0,855 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.357.994 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 1.233 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 22.260 kWh -0,523 kg CO₂ / kWh -11,6 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 7.870 GJ 26,8 kg CO₂ / GJ 211 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 22.260 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 11,6 ton CO₂
Subtotaal 1.444 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.445 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 9.331 m3 0,298 kg CO₂ / m3 2,78 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 389.477 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 5,84 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 1.781.946 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen (km) Woon-werkverkeer 1.275.280 km 0,193 kg CO₂ / km 246 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Papier (& Grondstoffen) 5.100 kg 1,21 kg CO₂ / kg 6,16 ton CO₂
Subtotaal 261 ton CO₂