Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

De Hoogstraat revalidatie - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 25,0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0,0471 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 757 liter 2,78 kg CO₂ / liter 2,11 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 316 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1,03 ton CO₂
Subtotaal 3,18 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 2.674.713 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 1.487 ton CO₂
Waarvan voor opladen voertuigen (grijze stroom) Elektriciteit 20.546 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh -11,4 ton CO₂
Warmte uit warmtenet Brandstof & warmte 7.646 GJ 36,0 kg CO₂ / GJ 275 ton CO₂
Elektrische auto's laadpas (grijze stroom) Zakelijk verkeer 20.546 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 11,4 ton CO₂
Subtotaal 1.762 ton CO₂
CO₂-uitstoot 1.765 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 10.921 m3 0,298 kg CO₂ / m3 3,25 ton CO₂
Openbaar vervoer mix Woon-werkverkeer 390.000 personenkm 0,015 kg CO₂ / personenkm 5,85 ton CO₂
Fiets en lopen Woon-werkverkeer 260.000 km 0 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Personenwagen in km Woon-werkverkeer 2.860.000 km 0,195 kg CO₂ / km 558 ton CO₂
Papier met milieukeurmerk Kantoorpapier 5.000 kg 1,21 kg CO₂ / kg 6,04 ton CO₂
Subtotaal 573 ton CO₂