Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Datispienter BV - Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek BV Voorst - 2020 Hofmeijer Voorst 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 7.151 m3 1,88 kg CO₂ / m3 13,5 ton CO₂
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 1,88 kg CO₂ / m3 0 ton CO₂
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 667 liter 2,78 kg CO₂ / liter 1,86 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 10.706 liter 3,26 kg CO₂ / liter 34,9 ton CO₂
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 21.188 liter 3,26 kg CO₂ / liter 69,1 ton CO₂
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,78 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 470.686 liter 3,26 kg CO₂ / liter 1.535 ton CO₂
LPG Mobiele werktuigen 0 liter 1,80 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
CNG (aardgas) Mobiele werktuigen 0 kg 2,63 kg CO₂ / kg 0 ton CO₂
Mengsmering Mobiele werktuigen 0 liter 2,94 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro I (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro II (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,26 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Vrachtwagen Euro IV (in liters) diesel Goederenvervoer 12.111 liter 3,26 kg CO₂ / liter 39,5 ton CO₂
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 2.312 liter 3,26 kg CO₂ / liter 7,54 ton CO₂
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 7.173 liter 3,26 kg CO₂ / liter 23,4 ton CO₂
Tractoren Euro 3 Overige CO2-bronnen 0 liter 0 kg CO₂ / liter 0 ton CO₂
Subtotaal 1.725 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 49.196 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 27,4 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh -0,481 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,556 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Waarvan groene stroom uit stortgas Elektriciteit 0 kWh -0,467 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 11.547 km 0,195 kg CO₂ / km 2,25 ton CO₂
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO₂
Subtotaal 29,6 ton CO₂
CO₂ Scope 3 verborgen CO₂-uitstoot 1.755 ton CO₂