Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Datispienter BV - Hofmeijer civiel- en cultuurtechniek BV Voorst - 2016

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 9.646 m3 1,89 kg CO₂ / m3 18,2 ton CO2
Aardgas voor productie Brandstof & warmte 0 m3 1,89 kg CO₂ / m3 0 ton CO2
Koudemiddel - R410a Emissies 0 kg 2.088 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Benzine Mobiele werktuigen 0 liter 2,74 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Diesel Mobiele werktuigen 460.723 liter 3,23 kg CO₂ / liter 1.488 ton CO2
LPG Mobiele werktuigen 0 liter 1,81 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Aardgas Mobiele werktuigen 0 kg 2,73 kg CO₂ / kg 0 ton CO2
Mengsmering Mobiele werktuigen 0 liter 2,94 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Personenwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 11.034 km 0,220 kg CO₂ / km 2,42 ton CO2
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,74 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.509 liter 3,23 kg CO₂ / liter 21,0 ton CO2
Bestelwagen in km (scope 1) Zakelijk verkeer 0 km 0,291 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Bestelwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 0 liter 2,74 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 13.267 liter 3,23 kg CO₂ / liter 42,9 ton CO2
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Vrachtwagen Euro I (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Vrachtwagen Euro II (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Vrachtwagen Euro III (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Vrachtwagen Euro IV (in liters) diesel Goederenvervoer 4.715 liter 3,23 kg CO₂ / liter 15,2 ton CO2
Vrachtwagen Euro V (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Vrachtwagen Euro VI (in liters) diesel Goederenvervoer 0 liter 3,23 kg CO₂ / liter 0 ton CO2
Subtotaal 1.588 ton CO2
CO₂ scope 2
Elektriciteit projectlocaties Elektriciteit 0 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 39.882 kWh 0,526 kg CO₂ / kWh 21,0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit biomassa Elektriciteit 0 kWh -0,337 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit windkracht Elektriciteit 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit waterkracht Elektriciteit 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit zonne-energie Elektriciteit 0 kWh -0,526 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Waarvan groene stroom uit stortgas Elektriciteit 0 kWh -0,446 kg CO₂ / kWh 0 ton CO2
Gedeclareerde km privé auto's Zakelijk verkeer 0 km 0,220 kg CO₂ / km 0 ton CO2
Vliegtuig regionaal (<700 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,297 kg CO₂ / personen km 0 ton CO2
Vliegtuig Europa (700-2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,200 kg CO₂ / personen km 0 ton CO2
Vliegtuig mondiaal (>2500 km) Zakelijk verkeer 0 personen km 0,147 kg CO₂ / personen km 0 ton CO2
Subtotaal 21,0 ton CO2
CO₂-uitstoot 1.609 ton CO2
CO₂ Compensation
CO2-compensatie CO2-compensatie 0 ton CO2 -1.000 kg CO₂ / ton CO2 0 ton CO2
CO2-compensatie via inkoop 'groen gas' CO2-compensatie 0 m3 gas -1,89 kg CO₂ / m3 gas 0 ton CO2
Subtotaal 0 ton CO2
CO₂ scope 3 verborgen Netto CO₂-uitstoot 1.609 ton CO2