Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

CO₂-footprint Buster Holding B.V. 2022
Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 25.918 m3 2,09 kg CO₂ / m3 54,0 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 80.830 liter 2,78 kg CO₂ / liter 225 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 6.008 liter 1,80 kg CO₂ / liter 10,8 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 36.040 liter 3,26 kg CO₂ / liter 118 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 77.769 liter 3,26 kg CO₂ / liter 254 ton CO₂
Subtotaal 661 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 109.796 kWh 0,523 kg CO₂ / kWh 57,4 ton CO₂
Subtotaal 57,4 ton CO₂
CO₂-uitstoot 719 ton CO₂