Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

Buster Holding B.V. - 2021

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 64.120 m3 1,88 kg CO₂ / m3 121 ton CO₂
Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer 39.903 liter 2,78 kg CO₂ / liter 111 ton CO₂
Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer 3.347 liter 1,80 kg CO₂ / liter 6,02 ton CO₂
Bestelwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 35.971 liter 3,26 kg CO₂ / liter 117 ton CO₂
Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer 39.000 liter 3,26 kg CO₂ / liter 127 ton CO₂
Subtotaal 482 ton CO₂
CO₂ Scope 2 en Business travel
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 85.567 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 47,6 ton CO₂
Subtotaal 47,6 ton CO₂
CO₂-uitstoot 530 ton CO₂