Skip to content
Openbare footprints

CO₂-footprint

BERDING BETON GmbH - Werk Issum - 2020

Thema CO₂-parameter CO₂-equivalent
CO₂ Scope 1
Aardgas voor verwarming Brandstof & warmte 58.714 m3 1,88 kg CO₂ / m3 111 ton CO₂
Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 6.530 liter 3,26 kg CO₂ / liter 21,3 ton CO₂
Diesel Mobiele werktuigen 40.616 liter 3,26 kg CO₂ / liter 132 ton CO₂
Subtotaal 264 ton CO₂
CO₂ Scope 2
Ingekochte elektriciteit Elektriciteit 504.514 kWh 0,556 kg CO₂ / kWh 281 ton CO₂
Waarvan groene stroom (ongespecificeerd) Elektriciteit 504.514 kWh 0 kg CO₂ / kWh 0 ton CO₂
Subtotaal 281 ton CO₂
CO₂ Scope 3
Drinkwater Water & afvalwater 279 m3 0,298 kg CO₂ / m3 0,0831 ton CO₂
Afvalwater Water & afvalwater 279 m3 huishoudelijk 0,678 kg CO₂ / m3 huishoudelijk 0,189 ton CO₂
Subtotaal 0,272 ton CO₂
CO₂-uitstoot 545 ton CO₂